เก็บเห็ดดำหรือมันปูสีน้ำตาลออกเป็นแปลงเก็บมันส์มาก

เก็บเห็ดดำหรือมันปูสีน้ำตาลออกเป็นแปลงเก็บมันส์มาก#เก็บเห็ดล่าสุด #เก็บเห็ดต่างแดน #เก็บเห็ดที่สวีเดนล่าสุด